img-responsive
slider0
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Bảng thông số cài đặt cơ bản biến tần ADtech T8

 

BẢNG HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÔNG SỐ
CƠ BẢN BIẾN TẦN ADTECH T810
                       
1. CÀI ĐẶT THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ.( ghi trên nhãn động cơ)
Thông số F Cài đặt Giả thích Đơn vị
FP-01  1 *  Về thông số mạc định nhà máy.  
F1-00 1 * Chọn loại motor  không đồng bộ thông thường.  
F1-01 * Công suất motor (ghi trên nhãn động cơ) Kw
F1-02 * Điện áp định mức của motor V
F1-03 * Dòng điện định mức của motor A
F1-04 * Tần số định mức của motor Hz
F1-05   * Tốc độ định  mức của motor RPM
2. CÀI ĐẶT THÔNG SỐ ĐIỀU KHIỂN.
F0-01 2 * Chế độ điều khiển V/F  
F0-02 1 * Run/stop bằng công tắc ngoài. (F0-02 = 0 điều khiển bằng bàn phím trên biến tần)  
F0-03 2 * Chọn nguồn tần điều khiển tốc độ từ biến trở ngoài. (F0-03 =1 dùng bàn phím).  
F0-10 50 * Tần số max   
F0-12 50 * Tần số giới hạn trên.   
F0-14 0 * Tần số giớ hạn dưới.  
F0-17 * Thời gian tăng tốc 1  
F0-18 * Thời gian giảm tốc 1  
F0-19 1 * Thời gian tăng tốc / giảm tốc lấy sau 1 dấu phẩy  
3. GÁN CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN CHO TIẾP ĐIỂM ĐẤU NỐI NGOÀI (GROUP F4).
F4-00 1 * Gán chạy thuận cho X1 (khích X1 motor chạy thuận).  
F4-01 2 * Gán chạy nghịch cho X2 (khích X2 motor chạy nghịch).  
F4-11 0 * Chọn chế độ điều khiển 2 dây.  
4. CÁCH NHẬP THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CHO BIẾN TẦN.
 * Cấp nguồn chon biến tần -> chọn PRG - >nhấp  mũi tên lên xuống chọn hàm ( F0-…, F1-…, Fp…) -> nhấn ENTER xác nhận hàm cần cài -> nhấn mũi tên lên xuồng chọn thông số cần cài (F0-01, F0-02, F0-03..) -> nhấn ENTER xác nhận thông số cần cài -> nhấn mũi tên chọn giá trị cần cài (0,1,2...) - >nhấn ENTER xác nhận giá trị cài -> nhấp PRG 3 lần thoát về ban đầu.

5. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

 

http://www.mediafire.com/download/kpvc16zcrqb3sly/Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+c%C3%A0i+%C4%91%E1%BA%B7t+c%C6%A1+b%E1%BA%A3n+T8.pdf

Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=dwpQaslSc74

Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0859 55 0527
Hotline:0859 55 0527
Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0948 876 5151
Về đầu trang