img-responsive
slider0
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Hướng dẫn kết nối, lập trình PLC với biến tần (modbus RS485)

                                               Hướng dẫn kết nối, lập trình PLC với biến tần ADTECH

                                         (sử dụng mạng Modbus chuẩn RS485)

                                                       

1. Kết nối phần cứng.

Để kết nối mạng truyền thông Modbus RS485 ta sử dụng chân RS485 của PLC và chân RA, RB của biến tần ADTECH.

Cáp kế nối : Ta có thể sử dụng cáp điện thoại 2 lõi hoặc 2 cáp đồng 0.5 mm bình thường để kế nối.

 

 

Kết nối cáp:

  Chân RA (của BT)  với chân + RS485 của PLC.

  Chân RB (của BT) với chân - RS485 của PLC.

2. Cài đặt thông số biến tần ADTECH.

 

Dưới đây chỉ là thông số cài đặt cần thiết để truyền được dữ liệu tần số từ PLC xuống cho biến tần, tuỳ vào người dùng có thể cài đặt thêm phương thức điều khiển on/off, thời gian tăng giảm tốc, tần số min,max...

F0-03 = 9 tần số chính được cài đặt qua truyền thông.

FD-00 = 5 Baud rate 9600BPs (tốc độ truyền).

FD-01 = 1 chọn giao thức truyền thông 8,E,1 (modbus RTU).

FD-02 = 4 địa chỉ cần truyền dữ liệu tuỳ chọn 1-247.

FD-05 = 1 chọn chuẩn Modbus.

3. Chương trình giao tiếp mạng Modbus RTU với biến tần ADTECH.

Trong hướng dẫn này tôi sử dụng PLC delta, dùng phần mềm  WPLsfot lập trình.

* Giải thích câu lệnh.

  • Thiết lập truyền dữ liệu Mobus RTU.

MOV H87 D1120 :Set communication protocol as 9600, 8, E, 1

SET M1120 : Retain communication protocol.

SET M1143 : RTU mode.

MOV k100 D1129 :Set communication timeout as 100ms.

  • Hàm truyền dữ liệu.

​Mul D400 k200 D500 : Quy đổi 10000 tương ứng với 100% tần số max cài đặt trên biến tần ADTECH, (100%=50Hz).

SET M1120 : kính hoạt truyền dữ liệu liên tục trong chy kỳ thời gian D1129.

MODWR K4 H1000 D500: 

  • K4 địa chỉ thiết bị cần truyền phải trung với FD-02.
  • H1000 thanh ghi cần truyền đến. 
  • D500 dữ liệu cần đi truyền vd 50Hz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0859 55 0527
Hotline:0859 55 0527
Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0948 876 5151
Về đầu trang