img-responsive
slider0
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Hướng dẫn kết nối, lập trình PLC với Servo

                                           Hướng dẫn kết nối, lập trình PLC với Servo

1.Cổng kết nối Servo ADTECH.

       

R, S, T cấp nguồn 3pha.

U, V, W kết nối Motor servo.

 + r, t cấp nguồn điều khiển kết nối R,T nguồn chính.

CN1 kết nối với tín hiệu điều khiển : bộ điều khiển PLC, tiếp điểm ngoài, cảnh báo ngõ ra…

CN2 kết nối vói tín hiệu encoder.

CN3, CN4 kết nối truyền thông, kết nối PC…

2. Kết nối chân điều khiển CN1 của servo ADTECH.

         

  • Kết nối chân cho phép

                

Chân INCOM+ (com là chân 9) cấp nguồn +12V hoặc +24V, Trong cổng

Chân EN (com là chân 10) là chân cho phép, tích cực mức thấp 0V, hoặc có thể cài đặt bằng thông số P5=1.

  • Kết nối chân nhận xung.

                     

Nếu sử dụng nguồn 12V thay điện trở 2k trên hình bằng điện trở 1K và 5v thay bằng 100 om.

Kết nối chân PULS+  (com chân số 25), SIGN+ (com chân số 27 ) với chân phất xung của PLC, ở đây sử dụng PLC của delta là y0 và y1.

Chân PULS- (com chân số 24), SIGN-( com chân số 26), kết nối 0V.

3. Thông số cài đặt servo ADTECH.

* Hướng dẫn cài đặt.

Phím Mode chọn hàm cài đặt P-1, EP-, rd- …

Phím DEC  giảm giá trị cài đặt,  giá trị chạy JOG.

Phím INC tăng giá trị cài đặt, tăng giá trị JOG, xoá cảnh báo.

Phím ENTER xác nhận giá trị cài đặt, lưu giá trị.

  • Trước khi cài đặt, nhấp Mode về P-1 nhấn Enter hiển thị 0 nhấp Enter -> nhấn Mode EP- ->nhấn ENTER 2s lưu END,  nhấn MODE chọn hàm P -… cài đặt.
  • P-2 chọn loại motor điều khiển, vd: P 2 = 1500 tương ứng motor 1,5kW.
  • P-4 chọn chế độ điều khiển. P 4 = 0 điều khiển vị trí.

                                             P 4 = 1 điều khiển JOG trên bàn phím.

                                             P 4 = 2 điều khiển vận tốc.

                                             P4 = 3 điều khiển moment.

                                             P 4 = …

  • P-5 cho phép điều khiển chọn P 5 = 1, cho phép điều khiển không cần sử dụng tiếp điểm ngoài EN, cấp xung servo chạy.
  • P-10 chế độ xung P 10 = 0 xung / chiều.

4. Chương trình PLC  Delta.

Lập trình PLC Delta sử dung phần mềm WPLSoft.

  •  D1220 chọn chế độ xung phát ra ở y0, y1 chọn theo thông số cài đặt P10.

D1220 = k0 tương ứng y0/y1 = xung/ xung.

D1220= k1 tương ứng y0/y1 = xung / chiều.

D1220= k2 tương ứng y0/y1 = xung pha A / xung pha B.

 

MOV   K1  D1220 gắn giá trị 1 cho thanh ghi D1220 chọn chế độ xung ra là xung /chiều.

  • DPLSY lệnh phát xung vuông.

D500 thanh ghi chứ giá trị tần số phát xung. Vd  D500 =k1000. 1kHz

D550 thanh ghi chứa số xung cần phát. Vd D550= k500. 500xung.

Y0 ngõ ra xung được phát ra.

* Nếu D550 = 0 xung sẽ phát ra liên tục.

* M1029 tiếp điểm sẽ ON khi số xung phát ra ở ngõ y0 hoàn thành và y3 sáng.

Mọi tài liệu được đăng tải trên website : adtechvn.com.vn

Liên hệ để được hỗi trợ kỹ thuật, tư vấn tốt hơn và để mua biến tần, servo ADTECH giá tốt nhất hiện nay

Link file: http://www.mediafire.com/download/r4jrvpsf6o31sbr/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_k%E1%BA%BFt_n%E1%BB%91%2C_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_PLC_v%E1%BB%9Bi_servo_.pdf

 

Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0859 55 0527
Hotline:0859 55 0527
Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0948 876 5151
Về đầu trang